Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje na innowacje w firmach

Brak opisu obrazka
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.


LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W STRZELCACH OPOLSKICH ORAZ OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI
serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniach informacyjnych pn.:
„DOTACJĘ NA INNOWACJE W FIRMACH”
które odbędzie się w dniu 23.11.2012 roku o godzinie 12.45 (piątek)

Przedmiotowe spotkanie będzie służyło przedstawieniu możliwości wsparcia dla firm otwartych na innowację. Podzielone będzie na dwa bloki pierwszy będzie polegał na przybliżeniu uczestnikom spotkania tematu innowacji, co to takiego jest innowacyjność, rodzajów, przykładów projektów. Przedstawiony zostanie tu projekt ORIS 3 – darmowe doradztwo Partnerów Innowacji dla firm sektora MŚP. Następnie zostaną omówione dotację na innowację i wybrane instrumenty inżynierii finansowej w Województwie Opolskim. Głównym tematem drugiego bloku będzie przybliżenie uczestnikom zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 1.3.2 RPO WO, którego rozpoczęcie naboru planowane jest na 5 grudnia br. Omówione tu zostaną między innymi takie kwestie jak: typy beneficjentów poddziałania, rodzaje projektów, wysokość dofinansowania, warunki szczegółowe dotyczące organizowanego konkursu.

Na spotkaniu będzie również poruszany temat: jak wykorzystać środki z Działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW na stworzenie i rozwój firmy wiejskiej w tym między innymi: kto i na co może ubiegać się o dotację, jaka jest wysokość dofinansowania, o czym pamiętać, na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek.

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 22.11.2012r. do godziny 12.00 dzwoniąc pod nr tel. (77) 440 17 05, wysyłając informację pocztą elektroniczną na adres: , lub przychodząc bezpośrednio do Punktu. Siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich mieści się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2 (parter, pokój nr 7). Szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego pani Iwona Jagusz oraz pani Monika Sętkiewicz- Dusza.

Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!!!

Wersja XML