Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie wody

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

Decyzja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich działając na podstawie art. 154 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) uchyla w całości decyzję nr HK/TN-43360-12-5/13 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 16 października 2013 r.

Uzasadnienie

W dniach 18 i 21 października 2013 r. w ramach nadzoru bieżącego pobrano próbki wody do badań mikrobiologicznych z wodociągu publicznego Ujazd:
- Niezdrowice, ul. Wiejska sklep spożywczy (próbka 6494),
- Ujazd PSP ul. Strzelecka 6 (próbka 6469),
- Ujazd SUW - woda uzdatniona (próbka 6470).

Wyniki nie wskazują na obecność bakterii z grupy coll. Woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 81, poz. 417 ze zmian.)

Wersja XML