Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar województwo opolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 19:00 dnia 05.01.2015 do godz. 07:00 dnia 06.01.2015
Przebieg
Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych
nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -6°C do -4°C, przy gruncie
do -7°C. W ciągu następnej doby temperatura powietrza będzie utrzymywać się poniżej 0°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Marek Kurowski
Godzina i data wydania godz. 12:30 dnia 05.01.2015
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 woj.opolskie od 19:00/05.01 do 07:00/06.01.2015
temp. min. od -6 st. do -4 st.,przy gruncie do -7 st.,slisko
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA opolskie, oblodzenie dróg i chodników w nocy 05/06.01, spadek
temperatury do -6°C, przy gruncie do -7 st, ślisko.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
51-616 Wrocław ul. Parkowa 30
tel: 071-320-01-50, fax: 071-348-73-37
email: meteo.wroclaw@imgw.pl
www: www.imgw.pl
Wersja XML