Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Zaszczep w sobie chęć szczepienia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich informuje, iż została przygotowana ogólnopolska akcja pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia" realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Akcja jest skierowana do środowisk medycznych, ale i pozamedycznych, w tym szczególnie do rodziców i opiekunów dzieci, a jej celem jest m. in. wskazanie korzyści wynikających ze szczepień oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.

www.szczepienia.gis.gov.pl

 

Wersja XML