Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawody sportowo-pożarnicze 2015

07 czerwca 2015 roku w niedzielne popołudnie o godz. 13.00 na boisku sportowym w Niezdrowicach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Rozpoczęły się od zaprezentowania wszystkich drużyn działających przy jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd. Zawodnicy wystartowali w kolejności zgodnej  z wylosowanymi numerami startowymi. Oceniany był przede wszystkim czas ale również precyzja wykonania zadania przez startujących, bowiem za realizację zadania niezgodnie z regulaminem doliczane były punkty karne przeliczane na dodatkowe sekundy. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał zespół sędziowski, który protokołem zatwierdził wyniki końcowe poszczególnych sekcji. W poszczególnych konkurencjach (sztafecie rozwinięciu bojowym) wzięło udział 12 drużyn pożarniczych. Pogoda dopisała. Strażacy ochotnicy dali z siebie wszystko. 
Na zakończenie odbyło się uroczyste odczytanie wyników. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Tadeusz Kauch pogratulował wszystkim drużynom oraz wręczył dyplomy, puchary oraz nagrody. Po zakończeniu zmagań uczestnicy udali się na poczęstunek.

Wyniki końcowe zawodów:

MDP Dziewczęta
I miejsce     OSP Stary Ujazd
II miejsce    OSP Niezdrowice

MDP Chłopcy
I miejsce     OSP Ujazd
II miejsce    OSP Stary Ujazd

Kobiece Drużyny Pożarnicze
I miejsce     OSP Stary Ujazd
II miejsce    OSP Zimna Wódka
III miejsce    OSP Niezdrowice

Seniorzy 
I miejsce     OSP Zimna Wódka
II miejsce    OSP Niezdrowice
III miejsce   OSP Stary Ujazd
IV miejsce   OSP Olszowa
V miejsce    OSP Ujazd

Organizacja zawodów ma na celu popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży, mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności  i obsługi sprzętu pośród członków OSP. Udział w zawodach oraz poprzedzające je treningi niewątpliwie wpływają na ich umiejętności, które później będą mogli wykorzystać w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Wersja XML