Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane statystyczne obszaru Kraina Św. Anny

Struktura ludności 

Gmina
Liczba mieszka
ńców
Odsetek mężczyzn
Odsetek kobiet 
Odsetek Niepełno
sprawnych
Odsetek ludności w wieku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przedprodu
kcyjnym 
produ
kcyjnym
poprodu
kcyjnym 
Gogolin
 
w tym miasto
 
13 444
 
6 780
 
49,0
 
49,7
 
51,00
 
50,30
 
6,3
 
28,7
 
29,1
 
57,7
 
58,1
 
13,6
 
12,8
 
Krapkowice
 
w tym miasto
 
26 901
 
19 737
 
49,08
 
49,03
 
50,92
 
50,97
 
7,4
 
23,0
 
22,9
 
65,3
67,0
 
11,7
 
10,1
 
Zdzieszowice
 
w tym miasto
 
18 302
 
13 905
 
50,45
 
50,45
 
49,55
 
49,55
 
6,5
 
25,6
 
26,2
 
65,0
 
66,2
 
9,4
 
7,6
 
Leśnica
 
8952
 
48,18
 
51,82
 
8
 
23,7
 
59,6
 
16,7
 
Jemielnica
 
7404
 
 
 
 
23,9
 
60,0
 
16,1
 
Strzelce Opolskie
 
32 761
 
48,8
 
51,2
 
10
 
23,1
 
63,0
 
13,9
 
Izbicko
 
5614
 
 
 
 
 
 
 
Ujazd
 
6387
 
49,22
 
50,78
 
8,5
 
25,5
 
58,7
 
15,8
 

 

   

 

Tabela: Liczba mieszkańców gminy Strzelce Opolskie w latach 1995-2005 na koniec grudnia każdego roku.   

 
 
1995
 
1996
 
1997
 
1998
 
1999
  
2000
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004
 
2005
 
 2005 w stosunku do 1998
Gmina  Strzelce op.
34 624
35 411
35 509
35 539
35 245
34 834
34 442
33 976
33 516
33 206
32 761
92%

 

 Tabela: Odsetek Ślązaków  pracujących za granicą w podziale na grupy wiekowe  

Grupa wiekowa
 
56-65 lat
 
46-55 lat
 
36-45 lat
 
26-35 lat
 
18-25 lat
 
Ślązacy pracujący stale i wyłącznie w UE
 
37,84%
 
42,20%
 
54,84%
 
58,55%
 
60,33%
 
 

Żródło: Raport „Migracje Zagraniczne Ludności Autochtonicznej z Gminy Strzelce Opolskie” Romuald Jończy 2003

 

Poziom dochodów podatkowych na mieszkańca – za 2004 r.

 

Lp.
 
GMINY
 
dochody podatkowe
 na 1 mieszkańca
 
 
1. 
 
Gogolin  
 
1467
 
2. 
 
Izbicko
 
411
 
3. 
 
Jemielnica
 
325
 
4. 
 
Krapkowice
 
646
 
5. 
 
Leśnica
 
460
 
6. 
 
Strzelce Opolskie
 
730
 
7. 
 
Ujazd
 
403
 
8. 
 
Zdzieszowice
 
788
 

  

 

 

Poziom bezrobocia - stan na koniec 2004

  

 

Lp.
 
Powiaty
 
Stopa bezrobocia [%]
 
1
 
krapkowicki
 
13,6
 
2
 
Strzelecki
 
16,7
 
3
Województwo Opolskie
  
19,9
  

 

 

Średnia liczba uczniów w szkole danego typu w JST

 

SZKOŁY PODSTAWOWE – GMINY (rok szkolny 2002/2003)

 

 

Lp.
 
Gmina
 
Średnia liczba uczniów
 
1.       
 
Gogolin
 
151
 
2.       
 
Izbicko
 
145
 
3.       
 
Jemielnica
 
271
 
4.       
 
Krapkowice
 
187
 
5.       
 
Leśnica
 
135
 
6.       
 
Strzelce opol.
 
158
 
7.       
 
Ujazd
 
86
 
8.       
 
Zdzieszowice
 
191
 
Lp.
 
GMINA
 
Średnia liczba uczniów
 
1.       
 
Gogolin
 
550
 
2.       
 
Izbicko
 
261
 
3.       
 
Jemielnica
 
319
 
4.       
 
Krapkowice
 
319
 
5.       
 
Leśnica
 
172
 
6.       
 
Strzelce opol.
 
224
 
7.       
 
Ujazd
 
306
 
8.       
 
Zdzieszowice
 
732
 

Średnia liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  

L.p.
 
Powiat
 
Średnia liczba uczniów
 
1
 
Woj. Opolskie
 
255,83
 
2
 
Krapkowicki
 
98,53
    
3
 
Strzelecki
 
89,88
 

Udział dzieci i młodzieży w strukturze ludności JST w 2003 r.

   Procent młodzieży w wieku 7 – 19 lat w stosunku do liczby ludności w powiatach i gminach województwa opolskiego w 2003 r.

 

 

 

Lp.
 
Powiat lub Gmina
 
Procent młodzieży w ogólnej liczbie mieszkańców  
 
1
Gogolin
 
19 %
 
2
Izbicko
 
20%
 
3
Jemielnica
 
19 %
 
4
Krapkowice
 
17 %
 
5
Leśnica
 
20 %
 
6
Strzelce Opolskie
 
19 %
 
7
Ujazd
 
20 %
 
8
Zdzieszowice
 
19 %
 
9
Powiat Krapkowicki
 
18 %
 
10
Powiat Strzelecki
 
19 %
 
11
Województwo Opolskie
 
18 %
 
 

Prognoza liczby uczniów w szkołach w roku szkolnym 2009/2010

 SZKOŁY PODSTAWOWE – GMINY (rok szkolny 2002/2003)  

 

LP.
 
Gmina
 
liczba uczniów w 2002/3 r.
 
liczba uczniów w 2009 r.
 
1:2
 
1
 
Gogolin
 
906
 
629
 
69%
 
2
 
Izbicko
 
436
 
274
 
63%
 
3
 
Jemielnica
 
541
 
384
 
71%
 
4
 
Krapkowice
 
1872
 
1330
 
71%
 
5
 
Leśnica
 
677
 
454
 
67%
 
6
 
Strzelce opolskie
 
2531
 
1868
 
74%
 
7
 
Ujazd
 
515
 
423
 
82%
 
8
 
Zdzieszowice
 
1336
 
999
 
75%
 

SZKOŁY GIMNAZJALNE – GMINY (rok szkolny 2002/2003)  

LP.
 
Gmina
 
liczba uczniów w 2002/3 r.
 
liczba uczniów w 2009 r.
 
1:2
 
1
 
 
Gogolin
 
550
 
378
 
69%
 
2
 
Izbicko
 
261
 
174
 
67%
 
3
Jemielnica
 
319
 
233
 
73%
 
4
 
Krapkowice
 
956
 
827
 
87%
 
5
 
Leśnica
 
344
 
290
 
84%
 
6
 
Strzelce opolskie
 
1569
 
1149
 
73%
 
7
Ujazd
 
306
 
237
 
77%
 
8
Zdzieszowice
 
732
 
594
 
81%
 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE (rok szkolny 2002/2003)  

LP.
 
JST
 
liczba uczniów w 2002/3 r.
 
liczba uczniów w 2009 r.
 
1:2
 
1
 
Strzelce opolskie
 
3 103
 
3 241
 
104%
 
2.
 
Krapkowice
 
2 222
 
2 652
 
119%
 

 

 

Wersja XML