Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybór oferty

                                                     BURMISTRZ UJAZDU

 

informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2015 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

wybrano ofertę złożoną przez Gminne Zrzeszenie „ Ludowe Zespoły Sportowe ” w Ujeździe .

 

                                                                                          Burmistrz Ujazdu

                                                                                            Tadeusz  Kauch                         

 

Ujazd, dnia 21.01.2016 r.

 

Wersja XML