Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

logoos.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

„CZYSTA INWESTYCJA”
TYLKO ZA 3,5%

Bezpieczna pożyczka
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

Oprocentowanie już od 3,5%
w przypadku udzielenia pomocy publicznej

Fundusz nie pobiera prowizji i dodatkowych opłat od udzielanych pożyczek

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać w siedzibie WFOŚiGW w Opolu
w terminie od 1 stycznia 2010 r. do 30 listopada 2010 r.
w godzinach od 7:15 do 15:15

Punkt informacyjny:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53
Zespół Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej (ZW)
tel. 45 45 891 wew.113; e-mail:
www.wfosigw.opole.pl
 

Wersja XML