Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Przewodniczącej, Sabiny Nowosielskiej, oraz Zarządu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko - Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, informujemy, że w dniu 16.06.2016 r. zakończona została procedura konkursowa naboru na stanowisko Kierownika Biura.

W toku przeprowadzonego postępowania wybrano Pana Sławomira Oczoś zamieszkałego w Kędzierzynie - Koźlu, któremu zostanie powierzona funkcja Kierownika Biura.

Wersja XML