Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III spotkanie w ramach projektu Natura 2000 Góra Świętej Anny

Brak opisu obrazka
 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu informuje o III spotkaniu w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH160002 Góra Świętej Anny. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 września 2011 o godz. 10:00 w sali konferencyjnej nr 4 Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny. Spotkanie jest otwarte dla zainteresowanych ochroną środowiska i udziałem w procesie planowania zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny powstaje w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski".

Brak opisu obrazka
 

Wersja XML