Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dot. możliwości pozyskania dofinansowania w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkania informacyjno – konsultacyjne,

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem na spotkania szkoleniowe  o charakterze informacyjno – konsultacyjnym w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Spotkanie informacyjne w Gminie Ujazd odbędzie sie w dniu 30.08.2016 r. ( tj. wtorek) w godz 14.00-16.00 w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.

W załączeniu program i harmonogram spotkań.

PDFHarmonogram i Program spotkań.pdf

Wersja XML