Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie powoływania rzeczoznawców wartości zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie gminy Ujazd

RG.6142.3.2016                                                                                           Ujazd dnia 25.11.2016 r.

 

 

Ogłoszenie w sprawie powoływania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego na terenie gminy Ujazd.

 

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt, informuję, że do dnia 12 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Ujeździe w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej, przyjmowane będą wnioski o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zabiegów nakazanych przez te organy oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i sprzętów podlegających oszacowaniu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r.
w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r., nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę i:

 

BURMISTRZ UJAZDU

(-) Tadeusz Kauch

 

 

DOCXoświadczenie o prowadzeniu gosp. ekologicznego.docx (12,22KB)
DOCXoświadczenie o stażu pracy.docx (12,11KB)
DOCXwniosek o powołaniu na rz.docx (13,85KB)
 

Wersja XML