Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o weterynarzu

 

Zgodnie z umową z dnia 30 stycznia 2013 roku Burmistrz Ujazdu podaje informację o adresie i numerze telefonu lekarza weterynarii, który zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń na drogach gminnych z udziałem zwierząt:
 
Lek. wet. JAN PISKOŃ
„Lecznica dla Zwierząt Jan Piskoń”
ul. Opolska 32
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 077- 461 25 21
Wersja XML