Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE Dyrektora ZGKiM w Ujeżdzie na temat wodociągu komunalnego

OGŁOSZENIE
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe

Dotyczy: wodociągu komunalnego w Ujeździe

Na podstawie decyzji Nr HK/TN-43360-12-5/13 z dnia 16.10.2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich informuję: że jakość wody zaopatrywanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Ujeździe odbiega pod względem bakteriologicznym od wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr. 61 poz. 417).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich wydał decyzję o zakazie korzystania z wody nieprzegotowanej do celów spożywczych i higienicznych do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody.

Decyzja dotyczy miejscowości Ujazd i Niezdrowice

W związku z zanieczyszczeniem wody zaleca się:

 1. Trzyminutowe gotowanie wody przed spożyciem
 2. Noworodki, niemowlęta i dzieci do 3 lat kąpać w wodzie przegotowanej
 3. Woda może być używana do celów gospodarczych
 4. Używać gotowanej wody do mycia zębów
 5. Używać gotowanej wody do przygotowania zimnych napojów i potraw
 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza bez zbędnej zwłoki

O zmianie jakości wody do spożycia będę informował na bieżąco.

Dyrektor ZGKiM Ujazd
Piotr Przygoda

Wersja XML