Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie w ramach projektu- Prosument- dofinansowanie mikroinstalacji OZE

 

Dofinansowanie w ramach projektu „Prosument- dofinansowanie mikroinstalacji OZE
 
Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.
Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji
i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
·                     energii elektrycznej lub
·                     ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.
 
Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:
·                     źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
·                     systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
Rodzaje finansowanych instalacji:
·                     źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
·                     kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
·                     systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
·                     małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,
·                     mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
·                     pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
·                     dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
·                     maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
·                     określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
·                     oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
·                     maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
·                     wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych
Program będzie wdrążany w następujące sposoby:
a) za pośrednictwem banku
·                     środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje i udzielania kredytów bankowych
·                     nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez bank – od III kwartału 2014 r.
b) za pośrednictwem WFOŚiGW
·                     środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek wraz z dotacjami,
·                     nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez WFOŚiG – od II kwartału 2014 r.
 
 
Więcej informacji o programie na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/
 
Wersja XML