Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz i Olszowa

 

Dofinansowanie projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowum Księży Las i SAG Olszowa.  ue.jpeg

W dniu 30-03-2009 podpisana została umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa i Burmistrzem Ujazdu na dofinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wynoci 14 323 692 zł, w tym dofinansowanie RPO WO 2007-2013 - 7 066 506 zł.

umowa.jpeg

Wersja XML