Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pojekt pn. „Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe”

Brak opisu obrazka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Projekt pn. „Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe”

Na terenie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe w gminie Ujazd realizowany jest projekt pn. „Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Wartość realizowanego projektu wynosi 25 400,01 EURO.
Głównym celem projektu  pn. „Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe” jest poprawa współpracy w zakresie wymiany młodzieży, umacnianie i pogłębianie sąsiedzkich kontaktów między młodzieżą  oraz dalsze rozwijanie współpracy.
Realizatorem projektu, jest Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., i obejmuje dwa działania kluczowe: wyjazd integracyjny do Czech do Břidličná w czerwcu oraz polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w terminie 31.07-09.08.2017 r. na terenie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe w gminie Ujazd.
Realizowany w ramach projektu pn. „Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe” wyjazd integracyjny na celu integrację młodzieży ze szkół partnerskich w Břidličná w Czechach i szkół z Gminy Ujazd.
Obóz zaś ma na celu pogłębianie polsko-czeskich kontaktów młodzieży ze szkół partnerskich w Břidličná w Czechach, szkół z Gminy Ujazd oraz ze szkół z Orzysza.
Uczestnikami obozu będą trzy grupy młodzieży szkolnej po 15 osób dziewcząt i chłopców (jedna grupa młodzieży czeskiej, jedna z Orzysza i jedna z Gminy Ujazd), czyli razem 45 osób. Jest to młodzież w wielu 13-14 lat.
Celem projektu jest ponadto wymiana doświadczeń pomiędzy rówieśnikami z Polski i Czech, wzajemne poznawanie się, wspólne gry sportowe, gry i zabawy rekreacyjne, udział w zajęciach plastycznych, muzycznych i rozrywkowych, poznawanie kultury oraz tradycji obu społeczeństw, jak również pogłębianie już istniejących oraz nawiązanie nowych kontaktów.
W ramach obozu zaplanowano dla młodzieży wyjazdy turystyczne do: Parku Miniatur Sakralnych i Parku Linowego w Olszowej, na Biskupią Kopę w Jarnołtówku, do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, do Skansenu w Bierkowicach, do Wisły, na Górę Św. Anny, zwiedzanie Zamku w Pławniowicach, wycieczka do Sztolni w Tarnowskich Górach, do Palmiarni w Gliwicach, wyjazdu do Multikina w Kędzierzynie-Koźlu oraz wyjazdy na basen w Zdzieszowicach. Celem wyjazdów jest pokazanie piękna naszej Małej Ojczyzny – Gminy Ujazd oraz Śląska.
 

Wersja XML