Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO PONOWNIE PO RAZ TRZECI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MPZP OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI SIERONIOWICE

WYKAZ  UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO PONOWNIE PO RAZ TRZECI  DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI SIERONIOWCE wraz z ROZSTRZYGNIĘCIEM ORGANU SPORZĄDZAJĄCEGO PLAN MIEJSCOWY W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG

            Ww. projekt y planu miejscowego był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od  29 maja   2017 r.  do 28 czerwca  2017 r.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się w Świetlicy Wiejskiej we wsi Sieroniowice   w dniu 26 czerwca   2017 r.,  termin składania uwag został określony na  dzień   12 lipca   2017 r. 

 

DOCSIERONIOWICE_UWAGI III a - tabela.doc
 

 

 

Wersja XML