Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Placówki oświatowe

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE UJAZD

 

GMINNY ZARZĄD OŚWIATY W UJEŹDZIE

Nazwa Dyrektor Adres Kontakt
Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe Małgorzata
Kulesa
ul. Mickiewicza 4
47-143 Ujazd
tel./fax +48 77 4637083
e-mail: info@gzoujazd.pl
www.gzoujazd.pl

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Nazwa Dyrektor Adres Kontakt
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. A. Mickiewicza w Ujeździe
Grażyna Łupak ul. Strzelecka 6
47-143 Ujazd
tel./fax +48 77 4637723
e-mail:
http://pspujazd.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie Beata Hornung ul. Stawowa 1
47-143 Ujazd
tel./fax +48 77 4637450
e-mail:
http://pspjaryszow.pl
Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie
z siedzibą w Sieroniowicach
Beata Hornung ul. Strzelecka 26
47-143 Ujazd
tel./fax +48 77 4637557
e-mail: 
http://pspjaryszow.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki w Olszowej
Iwona Piela ul. Szkolna 7
47-143 Ujazd
tel./fax +48 77 4637412
e-mail:
http://pspolszowa.pl
Filia Publicznej Szkoły Podstawowej
w Olszowej z siedzibą w Zimnej Wódce
Iwona Piela ul. Strzelecka 2
47-143 Ujazd
tel./fax +48 77 4637870
e-mail:
http://pspolszowa.pl

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE (W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH):

Nazwa Dyrektor Adres Kontakt
Publiczne Przedszkole
im. J. Brzechwy w Ujeździe
Agnieszka Kauch

ul. Strzelecka 8
47-143 Ujazd

tel./fax +48 77 4637031
e-mail:
https://ppujazd.pl
Oddział Zamiejscowy PP w Ujeździe
z siedzibą w Starym Ujeździe
Anna Sikora ul. Czterdziestolecia 28
47-143 Ujazd
tel. +48 77 4637554
Oddział Przedszkolny w Jaryszowie
(PSP Jaryszów)
Beata Hornung ul. Strzelecka 15
47-143 Ujazd
tel. +48 77 4637556
Oddział Przedszkolny w Sieroniowicach
(PSP Jaryszów)
Beata Hornung ul. Strzelecka 26
47-143 Ujazd
tel. +48 77 4637558
Oddział Przedszkolny w Balcarzowicach
(PSP Jaryszów)
Beata Hornung ul. 1 Maja 12
47-134 Błotnica Strzelecka
tel. +48 77 4637555
Oddział Przedszkolny w Olszowej
(PSP Olszowa)
Iwona Piela ul. Szkolna 7
47-143 Ujazd
tel. +48 77 4637412
Oddział Przedszkolny w Zimnej Wódce
(PSP Olszowa)
Iwona Piela ul. Strzelecka 2
47-143 Ujazd
tel. +48 77 4637870

 

Wersja XML