Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowościach Ujazd, ul. Kwiatowa, Sieroniowice i Jaryszów"

Brak opisu obrazka

 

Operacja "Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowościach Ujazd, ul. Kwiatowa, Sieroniowice i Jaryszów". Operacja mająca na celu Podnoszenie standardu usług rekreacyjnych i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez modernizację infrastruktury rekreacyjnej - budowa 3 siłowni zewnętrznych i doposażenie istniejących placów zabaw w miejscowościach Ujazd, ul. Kwiatowa, Sieroniowice i Jaryszów" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich la lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: przebudowa 3 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wartość dofinansowania wynosi 88.675,00 zł i stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wersja XML