Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ujazd

 
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ujeździe
ZOSP.jpeg
 
 
Dzień 16 kwietnia 2011 roku,  miał szczególne znaczenie dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd, gdyż był podsumowaniem pięcioletniej kadencji Zarządu Gminnego ZOSP RP. Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ujeździe ukonstytuował się następująco:
 1. Prezes Tadeusz Kauch
 2. Wiceprezes Mateusz Ziółkowski
 3. Komendant gminny Gerard Tiszbierek
 4. Sekretarz Katarzyna Ciołczyk
 5. Skarbnik Katarzyna Ciołczyk
 6. Członek prezydium Joachim Burzan
 7. Członek Łukasz Borek
 8. Członek Piotr Urbanczyk
 9. Członek Łukasz Krawiec
 10. Członek Joachim Klyta
 11. Członek Helmut Mehlich
 12. Członek Tomasz Ogaza
 13. Członek Andrzej Sładek

Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Ujeździe:

Prezes - Helmut Mehlich
Naczelnik- Joachim Klyta
Sekretarz- Adam Melson
Skarbnik- Roman Gala
Gospodarz- Edward Kunce
Kronikarz- Kinga Osadnik
 
Skład Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Ujeździe:
 
Przewodniczący- Alojzy Klimas
Sekretarz- Monika Cholewa
Członek- Dariusz Paruzel
 
Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wódce:
 
Prezes – Tomasz Ogaza
Naczelnik - Andrzej Sładek
Wiceprezes- Bernard Skowronek
Sekretarz- Piotr Ogaza
Skarbnik - Weronika Włoszek
Gospodarz - Sebastian Szyguła
 
Skład Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnej Wódce:
 
Przewodniczący- Dariusz Płachetka
Sekretarz -Arkadiusz Umlauf
Członek - Robert Urbańczyk
 
Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowej:
 
Prezes – Łukasz Borek
Naczelnik – Piotr Urbanczyk
Wiceprezes – Marek Szopa
Sekretarz – Karolina Kwas
Skarbnik – Maria Borek
Gospodarz – Krzysztof Podolski
Kronikarz – Simona Urbanczyk
Członek – Wacław Borek
 
Skład Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowej:
 
Przewodniczący – Henryk Błaszczyk
Wiceprzewodniczący – Paweł Grabiec
Sekretarz –Weronika Grabiec
Członek – Kamil Błaszczyk
Członek - Szymon Koziołek
 
Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdrowicach:
 
Prezes – Gerard Tiszbierek
Naczelnik – Łukasz Krawiec
Wiceprezes – Artur Kiowski
Zastępca naczelnika - Tomasz Hoły
Sekretarz – Agnieszka Sagan
Skarbnik - Magdalena Wojtyła- Kasprzak
Gospodarz – Piotr Schwedka
Kronikarz – Agnieszka Wojtyła- Melson
 
Skład Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdrowicach:
 
Przewodniczący- Henryk Gandyk
Wiceprzewodniczący – Gerard Toma
Sekretarz – Paweł Wojtyła
 
Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe:
 
Prezes – Mateusz Ziółkowski
Naczelnik – Joachim Burzan
Wiceprezes – Łukasz Wientzek
Zastępca naczelnika – Rafał Bednarek
Sekretarz – Adrian Sołtys
Skarbnik – Aleksandra Seroczyńska
Gospodarz – Sebastian Bednarek
 
Skład Komisji Rewizyjnej Ochotniczej straży Pożarnej w Ujeździe:
 
Przewodniczący –Grzegorz Olesz
Sekretarz – Grzegorz Dzedzej
Członek – Waldemar Nocoń
 
 
W dniu 02 czerwca 2013 roku na boisku sportowym w Ujeździe odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zmaganiach wzięło udział 15 drużyn z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd.
Zaproszono również drużynę z miasta partnerskiego Břidličná, oraz wystartowała drużyna OSP Widów, która zaprezentowała swoje zdolności na sikawkach konnych.
 
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
 
w kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt:
 1. OSP Stary Ujazd
 2. OSP Ujazd
w kategorii młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców:
 1. OSP Niezdrowice
 2. OSP Stary Ujazd
 3. OSP Ujazd
w kategorii kobiecych drużyn pożarniczych:
 1. OSP Zimna Wódka
 2. OSP Stary Ujazd
w kategorii seniorów:
 1. OSP Stary Ujazd
 2. OSP Zimna Wódka I sekcja
 3. OSP Olszowa I sekcja
 4. OSP Niezdrowice
 5. OSP Olszowa II sekcja
 6. OSP Ujazd
 7. OSP Zimna Wódka
w kategorii oldboy:
 1. OSP Ujazd
Wersja XML