Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ujeździe

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe„ w Ujeździe jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Ponadto jest organizacją pożytku publicznego. Zadaniem GZ ”LZS” w Ujeździe jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Ujazd, a celem jest:

Skład Zarządu GZ ”LZS” w Ujeździe:

 1. Przewodniczący  - Malcherek Józef
 2. Wiceprzewodniczący  - Szopa Marek 
 3. Wiceprzewodniczący – Niestrój Jerzy
 4. Sekretarz – Stypa Urszula
 5. Skarbnik-  Paweł Michalski 
 6. Członek  - Suhs Andrzej
 7. Członek – Miś Rajnold 
 8. Członek – Profus Diter
 9. Członek – Grabiec Łukasz

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Przewodniczący – Kiowski Artur
 2. Z-ca Przewodniczącego – Czeniak Marek 
 3. Sekretarz – Kurka Adrian 

Działalność GZ „LZS” w Ujeździe oparta jest na zrzeszeniu  fanów piłki nożnej. W GZ „ LZS” w Ujeździe zarejestrowanych jest 5 zespołów sportowych:

LZS „Błękitni” Jaryszów

Posiada 4 drużyny piłkarskie:

Skład Zarządu LZS:

 1. Przewodniczący  - Cyris Marcin
 2. Z-ca Przewodniczącego – Grabiec Łukasz 
 3. Z-ca Przewodniczącego – Krysiak Tomasz 
 4. Sekretarz    - Czerniak Marek 
 5. Skarbnik   - Czerniak Leszek 
 6. Członek – Heide Michał 
 7. Członek  - Duck Marcel 
 8. Członek  - Rudner Mariusz 
 9. Członek  - Heide Łukasz 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Przewodniczący – Gołąbek Sławomir
 2. Z-ca Przewodniczącego - Heide Józef 
 3. Sekretarz – Cichoń Rafał

Posiadają szatnię dla gospodarzy, gości i sędziów, sanitariaty i natryski w pawilonie sportowym. Boisko trawiaste zgodne z dopuszczalnymi wymiarami. Trybuna dla kibiców o pojemności 130 siedzisk, ogrodzenie pełne o wysokości 1,5 m, ławki rezerwowe zadaszone.

LZS Olszowa

Posiada 1 drużynę piłkarską:

Skład zarządu LZS:

 1. Przewodniczący  - Grzywocz Mariusz 
 2. Z-ca przewodniczącego  - Biernacki Dariusz
 3. Z-ca przewodniczącego - Szopa Marek 
 4. Sekretarz  - Urbańczyk Mateusz 
 5. Skarbnik  - Szopa Marek
 6. Członek – Ber Mateusz
 7. Członek – Grzywocz Dawid
 8. Członek – Ciupka Rafał
 9. Członek – Urbańczyk Piotr

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Przewodniczący – Kurka Adrian
 2. Z-ca Przewodniczącego – Podolski Krzysztof
 3. Sekretarz – Urbanczyk Mateusz

Płyta boiska po modernizacji, trawa zasiana, brak ogrodzenia i siedzisk dla kibiców. Na boisku znajduje się budynek gospodarczy, z jednej strony zamontowany piłkochwyt.

LZS Zimna Wódka
 
Posiada 3 drużyny  piłkarskie:

Skład Zarządu LZS:

 1. Przewodniczący  - Niestrój Jerzy
 2. Z-ca Przewodniczącego – Michalski Paweł
 3. Z-ca Przewodniczącego – Łupak Roman
 4. Sekretarz – Palarz Waldemar 
 5. Skarbnik – Fogel Jerzy
 6. Członek – Sładek Andrzej
 7. Członek – Sładek Dariusz
 8. Członek  - Piela Michał 
 9. Członek – Sosnowski Ewald

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Przewodniczący  - Szyguła Damian
 2. Z-ca Przewodniczącego – Radziwianowski Łukasz 
 3. Sekretarz – Lebok Radosław 

Posiadają szatnię dla gości, gospodarzy i sędziów .Płyta boiska po modernizacji, trawa wysiana, brak ogrodzenia  i siedzisk dla kibiców. Piłkochwyt zamontowany za bramką i wzdłuż linii bocznej.

LZS „Naprzód” Ujazd-Niezdrowice

Posiada 3 drużyny piłkarskie:

Skład Zarządu LZS:

 1. Przewodniczący – Malcherek Józef
 2. Z-ca Przewodniczącego – Kiowski Artur 
 3. Z-ca Przewodniczącego – Miś Rajnold
 4. Sekretarz – Profus Diter 
 5. Skarbnik – Gandyk Ruta
 6. Członek – Gajewski Jan
 7. Członek – Wolnik Walter
 8. Członek – Łysoń Jan 
 9. Członek – Klimach Jan

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Przewodniczący – Knopik Tomasz
 2. Z-ca Przewodniczącego – Żyrek Marcin
 3. Sekretarz – Sładek Adrian

Posiadają 2  trawiaste pełnowymiarowe boiska  w Niezdrowicach i Ujeździe. Pomieszczenia socjalne w Ujeździe  – do remontu.Na boisku w Ujeździe siedziska dla kibiców na 100 miejsc. Boisko w Niezdrowicach – murawa boiska ogrodzona barierką o wysokości 1,20 m, wyznaczone miejsca dla kibiców, gości i gospodarzy, wyznaczony punkt sanitarny i sanitariaty. W  sąsiedztwie boiska znajduje się parking. W Niezdrowicach zamonowane są piłkochwyty z obu stron.

LSZ Stary Ujazd

Posiada 1 drużynę piłkarskią:

Skład Zarządu LZS:

 1. Przewodniczący – Suhs Andrzej
 2. Z-ca Przewodniczącego – Ogaza Krzysztof
 3. Z-ca Przewodniczącego- Słota Marek
 4. Sekretarz – Czekala Marcin
 5. Skarbnik – Cichoń Mateusz 
 6. Członek – Masztakowski Mirosław
 7. Członek -  Parusel Martin 
 8. Członek –  Bieniek Łukasz
 9. Członek –  Bieniek Adam

Komisja Rewizyjna w składzie

 1. Przewodniczący - Glagla Michał
 2. Z-ca Przewodniczącego - Majnusz Sebastian
 3. Sekretarz - Janik Denis

Posiadają trawiaste boisko po modernizacji zgodne z dopuszczalnymi wymiarami. Na boisku znajduje się kontener biurowo-socjalny a w nim szatnie dla gości,gospodarzy i sędziów. Brak ogrodzenia, ławki rezerwowe zadaszone. Po obu stronach boiska znajdują się piłkochwyty.
 

Wersja XML