Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klucz

Klucz

Wieś Klucz leży w zachodniej części Gminy i graniczy z Zalesiem, Gmina Leśnica. Wieś malowniczo położona cała w zieleni. Wjazd do wsi prowadzi głębokim i krętym jarem. W dokumencie łacińskim spisanym w 1234 roku, istnieje nazwa wsi „Cluce”, natomiast w dokumentach z 1239 i 1260 roku istnieje nazwa „ Clucke”. Współcześni mieszkańcy znają natomiast legendę dotyczącą pochodzenia nazwy wsi. „Kiedyś przejeżdżała konno przez wieś wielka pani  w licznym towarzystwie. W pewnym momencie spostrzegła, że zgubiła klucze od swojej posiadłości. Natychmiast towarzyszący jej rycerze zaczęli poszukiwania. Jeden z nich odnalazł klucze blisko jednej z chat. Księżna radośnie oznajmiła. Niechby mieszkańcy miejsce swych siedzib Kluczami nazwali. Życzenie Pani zostało spełnione.

W roku 1319 istniała już w Kluczu parafia. Ludzie żyli bardzo biednie i musieli jeszcze odrabiać pańszczyznę.
W roku 1910 Klucz zamieszkiwały 333 osoby. Obecnie zamieszkuje tam 195 osób. Wieś zajmuje obszar 551 ha. We wsi do dziś istnieje Parafia z położonym wysoko na wzgórzu drewnianym, zabytkowym kościołem.
We wsi działa Grupa Odnowy Wsi.

 

 

Wersja XML