Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Balcarzowice

Balcarzowice

Sołectwo Balcarzowice leży w północno – wschodniej części Gminy Ujazd i graniczy z Gminą Strzelce Opolskie – Błotnica Strzelecka oraz Kotulinem – województwo Śląskie. Zajmuje obszar 600 ha. Mała miejscowość położona w kotlinie otoczonej dużymi kompleksami leśnymi.
W schyłkowym okresie średniowiecza było tu grodzisko pochodzące z XIII w. Ślady grodziska zachowały się do naszych czasów w postaci nasypu ziemnego. Nazwa wsi Balcarzowice, gwarowo Walcerzowice pochodzi od nazwiska właściciela von Walczerzowitz lub też od nazwy osobowej Walcerz, później skojarzonej z imieniem Balcer. W dziejach wsi nazwa ta jeszcze wielokrotnie ulegała zmianie. Według spisu ludności z 1910 roku we wsi mieszkało 198 osób. Obecnie wieś zamieszkują 234 osoby.15 sierpnia 2008 roku przez wieś przeszła trąba powietrzna, czyniąc znaczne spustoszenie. Zniszczonych zostało wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych, połamane ogrodzenia, powyrywane drzewa. Dziś dziewięć miesięcy po kataklizmie, zniszczeń już prawie nie widać. Trwa jeszcze odbudowa obiektów, które uległy największemu zniszczeniu.     

Na terenie wsi działają:
1. Grupa Odnowy Wsi
2. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Koło w Balcarzowicach.

 

 

Wersja XML