Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niezdrowice

Niezdrowice

Wieś położona w południowo – wschodniej części Gminy, na lewym brzegu Kanału Gliwickiego. Od południa graniczy z miastem Kędzierzyn – Koźle, a od wschodu z Rudzińcem Gliwickim, województwo Śląskie. Wieś malowniczo położona, otoczona dużym kompleksem leśnym. Wieś powstała w okresie znacznie późniejszym niż Ujazd, chociaż pierwsze wzmianki o miejscowości Nessdrowich pojawiły się już w 1300 roku. Było to w tym czasie prawdopodobnie tylko pojedyncze małe osiedle. Nazwę wsi mieszkańcy tłumaczą: gdy w dawnych czasach mieszkańcy Ujazdu chorowali na tyfus i cholerę, to byli przesiedlani na teren dzisiejszych Niezdrowic. Nie wolno im było wracać do biskupiego grodu. Niektóre źródła podają, że nazwa pochodzi od przezwiska „ Niezdrowy”.

W roku 1910 wieś liczyła 800 mieszkańców. Obecnie wieś zamieszkuje 540 osób. Wieś zajmuje obszar 505 ha. We wsi istnieje wybudowany pod koniec ubiegłego wieku kościół filialny parafii ujazdowskiej.  
We wsi funkcjonuje również wybudowany niedawno budynek społeczno – kulturalny, z którego mogą korzystać wszystkie organizacje działające na terenie wsi, a mianowicie:
1. Stowarzyszanie Odbudowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice
2. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - koło Niezdrowice
3. Ochotnicza Straż Pożarna
4. LZS Naprzód Ujazd – Niezdrowice
5. Koło Gospodyń Wiejskich .

 

 

Wersja XML