Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

                                                                                                                                   Opole, dnia 14 maja 2014r.
 
                                                   Informacja dotycząca ważności decyzji
                         w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 
 
Marszałek Województwa Opolskiego uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r. poz. 21 z późno zm.) z dniem 23 stycznia 2015r. tracą ważność decyzje wydane przed dniem 23 stycznia 2013r, tj.:
1. Zezwolenia na zbieranie,
2. Zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
3. Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 
Do dnia 23 stycznia 2015r. należy uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
Wersja XML