Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Olszowa

Olszowa

Wieś położona przy kompleksie leśnym, w otulinie Parku Krajobrazowego „Góry Opolskie, Góra Św. Anny”, na obrzeżach obszaru „Natura 2000”, na północnym zachodzie Gminy Ujazd. Po stronie północnej, niedaleko zabudowań przebiega autostrada A-4. Pierwsze wzmianki o wsi datowane są na 1302 rok. Na przestrzeni wieków Olszowa miała wielu właścicieli. W 1843 roku wieś liczyła 43 domy i 374 mieszkańców. W tym czasie na kilkunasto morgowym obszarze uprawniana była winna latorośl.

Obecnie ta część wsi nosi nazwę Winnica.
W 1910 roku Olszowę zamieszkiwało 387 mieszkańców, a w 1925 roku nawet 511. Obecnie liczba ta wynosi 500, lecz 158 osób to mieszkańcy przysiółka Księży Las. Po północnej stronie autostrady, pomiędzy węzłami Olszowa i Nogowczyce ciągnie się 550 hektarowy obszar Strefy Aktywności Gospodarczej, na terenie której działalność rozpoczynają kolejne firmy. W granicach administracyjnych Olszowej znajduje się ponad 1.340 ha co jest drugą wielkością w gminie po Ujeździe.
Uroku wsi dodaje zabytkowy drewniany kościół.
We wsi działają:
1. Ochotnicza Straż Pożarna
2. Ludowy Zespół Sportowy
3. Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców – koło Olszowa.
4. Grupa Odnowy Wsi.

 

Wersja XML