Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mubea wspiera Ochotniczą Straż Pożarną w Olszowej

Mubea wspiera Ochotniczą Straż Pożarną w Olszowej
 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowej udało w tym roku się zebrać środki finansowe niezbędne do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Samochód zostanie wkrótce kupiony.
Bardzo wielkim wsparciem wykazało się przedsiębiorstwo MUBEA, które prowadzi działalność w Zimnej Wódce/Olszowej na obszarze KSSE.   Już w 2017 roku Zarząd Firmy MUBEA wyraził wolę aktywnego wsparcia OSP Olszowa i zadeklarował dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych. Gdy okazało się, że jeden ze sponsorów wycofał się, Mubea postanowiła zwiększyć dofinansowanie o kolejne 11 tysięcy złotych. Dotacja wyniosła więc 111 tysięcy złotych i tym samym całe przedsięwzięcie zostało uratowane!
Mubea zna potrzeby lokalnej społeczności i wspiera działalność pożytku publicznego. Szczególną opieką otacza działające w naszym regionie ochotnicze straże pożarne m.in. poprzez zakup kosztownego sprzętu.
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego znacznie poprawi bezpieczeństwo pożarowe w naszym rejonie,  skróci czas dotarcia na miejsce zdarzenia oraz pozwoli na podejmowanie większego zakresu działań ratowniczych.
 
Mubea steht der Freiwilligen Feuerwehr in Olszowa bei

Die Freiwillige Feuerwehr in Olszowa hat es in diesem Jahr geschafft, die finanziellen Mittel aufzubringen, die notwendig sind, um ein mittleres Rettungs- und Feuerwehrfahrzeug zu kaufen. Das Auto wird bald gekauft.
 
Firma MUBEA, die auf dem Gebiet der Kattowitzer Sonderwirtschaftszone in Zimna Wódka/Olszowa aktiv ist, zeigte eine großartige Unterstützung. Bereits im Jahr 2017 hat der Vorstand von MUBEA seinen Willen angekündigt, die Feuerwehr in Olszowa aktiv zu unterstützen und die Mitfinanzierung in Höhe von 100 000 Zlotys zu gewährleisten. Als sich herausstellte, dass sich einer der Sponsoren zurückgezogen hatte, beschloss Mubea, die Finanzierung für weitere 11 Tausend Zlotys zu erhöhen. Der Zuschuss belief sich endgültig auf 111 Tausend Zlotys und somit wurde das ganze Projekt gerettet!
Mubea kennt Bedürfnisse der lokalen Gemeinschaft und unterstützt gemeinnützige Aktivitäten. Besondere Sorgfalt wird freiwilligen Feuerwehren in unserer Region gewidmet, unter anderen durch den Kauf von teuren Feuerschutz-Equipment.
 Der Kauf eines mittleren Rettungs- und Löschfahrzeugs wird den Brandschutz in unserer Region erheblich verbessern, die Zeit bis zum Erreichen des Ereignisses verkürzen und eine größere Anzahl von Rettungseinsätzen ermöglichen.
Wersja XML