Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sieroniowice

Sieroniowice

Wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1342 roku, jako majątek należący do rycerza Bogusza. Nazwa pochodzi od imienia księdza Sieronia. W roku 1872 wybudowano we wsi szkołę, do której uczęszczało ponad 100 dzieci. W roku 1910 wieś zamieszkiwało 536 osób natomiast w roku 1925 mieszkańców było już 627, a w 1933 roku 658. Poziom ten utrzymany jest do dziś, bo obecnie zamieszkuje tam 635 osób.

Okres znaczącego rozkwitu wsi przypadł na lata powojenne.
W roku 1949 wieś zelektryfikowano, a w 1954 roku powołana została w Sieroniowicach Gromadzka Rada Narodowa.
Wieś Sieroniowice położona jest w północno – środkowej części Gminy Ujazd. Zajmuje obszar 653 ha, grunty w większości V i VI klasy. Przez południową część wsi w sierpniu przeszła nawałnica. Trąba powietrzna zniszczyła całkowicie kilka budynków mieszkalnych i wiele gospodarczych. Wiele również zabudowań uległo uszkodzeniu, w mniejszym lub większym stopniu.
We wsi działają:
Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców – koło Sieroniowice
Grupa Odnowy wsi.

 

 

Wersja XML