Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stary Ujazd

Stary Ujazd

Sołectwo Stary Ujazd zlokalizowane jest w środkowo – zachodniej części gminy. Sąsiaduje z sołectwami Jaryszów, Zimna Wódka i miastem Ujazd.

Stary Ujazd zajmuje powierzchnię 855,34 ha i jest czwartym co do wielkości sołectwem gminy.
Miejscowość w XIII w. figurowała jako Ujeździec. Nazwa nawiązuje prawdopodobnie do objazdu dokonanego przez księcia opolskiego Kazimierza I – za zgodą biskupów wrocławskich – by na tym terenie osadzić kolonistów niemieckich lub polskich na prawie niemieckim.
W 1926 r. otwarta została w Starym Ujeździe i jedyna na Ziemi Ujazdowskiej, a ostatnia w powiecie strzeleckim mniejszościowa szkoła polska dla 29 dzieci.
W 1923 r. istniała tutaj terenowa komórka powiatowego oddziału Związku Polaków w Niemczech. W roku 1939 władze niemieckie zmieniły nazwę miejscowości z Alt Ujest na Alt Bischofstal.
 
Stary Ujazd jak i pozostałe wsie z gminy, posiada metrykę średniowieczną. Na terenie sołectwa zachowały się historyczne struktury osadnicze. Zabudowa wsi reprezentuje tzw. Ulicówkę.
Lokalizacja wsi jest bardzo ładna i podkreśla jej zalety spokoju i rekreacji. Wzdłuż wioski płynie potok Jordan. Z jednej strony teren wsi jest pagórkowaty, a z drugiej równinny. Za wioską rozciągają się lasy, a cała część mieszkalna skupiona jest w wąwozie. Stary Ujazd zamieszkuje 616 mieszkańców.
Stary Ujazd, podobnie jak pozostałe miejscowości gminy jest rejonem typowo rolniczym. W sołectwie grunty rolne zajmują powierzchnię 711, 27 ha tj. ponad 80% całej powierzchni Starego Ujazdu. Powierzchnia łąk na terenie sołectwa stanowi ok. 4,78 % powierzchni ogólnej, pastwiska zajmują 2, 88%, lasy natomiast stanowią niewielki obszar.
Na terenie Starego Ujazdu działają:
- Grupa Odnowy Wsi
- Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – koło w Starym Ujeździe,
- Ludowy Zespół Sportowy „Stary Ujazd”
- Ochotnicza Straż Pożarna

 

 

Wersja XML