Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miasto

MIASTO UJAZD
 
Brak opisu obrazka
 
            Miasto Ujazd leży w południowej części Gminy, nad rzeką Kłodnicą i Kanałem Gliwickim. Administracyjnie zajmuje obszar 1.469 ha. Aktualnie Ujazd zamieszkują 1.733 osoby. Jest jednym z najstarszych miast na Śląsku.
            Pierwsza wzmianka o Ujeździe znalazła się w dokumencie Papieża Hadriana IV – bulli prefekcyjnej z 23 kwietnia 1155r. Za datę uzyskania praw miejskich uważa się 25 maja 1223r., kiedy to Biskup Wrocławski Wawrzyniec wystawił dokument lokacyjny. Na przestrzeni wieków Ujazd wielokrotnie zmieniał właścicieli. Wiek XVII i XVIII był okresem niepomyślnym dla rozwoju miasta. Wojny trzydziestoletnia (1618 – 1648), austriacko – pruska (1740 – 1763) oraz wielkie pożary w latach 1666, 1676, 1770, zdziesiątkowały ludność i zniszczyły wiele zabudowań wraz z dobytkiem i inwentarzem, przynosząc znaczne osłabienie gospodarcze. Sytuację tą pogłębiło powstanie nowego szlaku handlowego Kraków – Wrocław, omijającego Ujazd. I połowa XIX w. przyniosła pewne ożywienie gospodarcze za sprawą uruchomienia Kanału Gliwickiego. W toku działań wojennych w 1945 roku, Ujazd został zniszczony w prawie 70 %. Największemu zniszczeniu uległ rynek z ratuszem i przyległe ulice oraz zamek.
 
Ważniejsze zabytki w mieście:
Przez Ujazd przebiega szlak rowerowy, prowadzący z woj. Śląskiego w głąb Opolszczyzny.

 

 

Wersja XML