Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołtysi

Sołtysi gminy Ujazd

Miasto Ujazd - Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców
Krystyna Wodniok, tel. 77 463 70 62, 797 248 011

Balcarzowice - Sołtys
Klaudia Giemsa, tel. 77 463 71 61, 600 118 057

Sieroniowice - Sołtys
Małgorzata Michalska, tel. 882 668 207

Nogowczyce - Sołtys
Andrzej Grabiec, tel. 77 463 72 45, 692 507 341

Jaryszów - Sołtys
Józef Duk, tel. 77 463 73 91, 889 082 482

Niezdrowice - Sołtys
Ewa Mosler, tel. 509 093 329

Stary Ujazd - Sołtys
Izabela Bodynek, tel. 77 462 06 82, 881 691 973

Zimna Wódka - Sołtys
Andrzej Sładek, tel. 888 079 259

Olszowa - Sołtys
Irena Podolska-Koziołek, tel. 500 463 944

Klucz - Sołtys
Rajmund Muskała, tel. 663 082 591

 

Wersja XML