Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  77 440 17 97 lub  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej:

Inne informacje
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są  w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności  w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ
 
„FUNDACJA HONESTE VIVERE” z siedzibą w Warszawie
( KRS 0000337010)

 

Lp. Lokalizacja punktu Dzień tygodnia Godziny
1 Ujazd - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe,
przy ul. Sławęcickiej 19, sala posiedzeń Ujazdowskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości – II piętro.
Poniedziałek 7:30 - 11:30
2 Leśnica -  lokal znajdujący się w siedzibie Leśnickiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Leśnicy, przy ul .Powstańców Śl.1. Lokal znajduje się na parterze.
Wtorek 14:00 - 18:00
3 Jemielnica - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy w Jemielnicy / Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67
(lokal oznaczony numerem 6 budynek nr 2 – sala posiedzeń).
Środa 11:30 - 15:30
4 Izbicko - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku/Ośrodka Pomocy
Społecznej w Izbicku, przy ul. Powstańców Śląskich 12 (lokal jest oznaczony numerem 3).
Piątek 7:30 - 11:30
5 Kolonowskie - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Kolonowskiem
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kolonowskiem, przy ul. Ks. Czerwionki 39
(lokal jest oznaczony numerem 11).
Piątek 8:00 - 12:00
6 Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)
Poniedziałek 7:00 - 11:00
7 Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Powiatowego  w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)
Wtorek 7:00 - 11:00
8 Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Powiatowego  w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)
Środa 7:00 - 11:00
9 Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Powiatowego  w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)
Czwartek

7:00 - 11:00

10 Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Powiatowego  w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)
Piątek 7:00 - 11:00

 

PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA  JEST NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
PRZEZ ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

Lp. Lokalizacja punktu Dzień tygodnia Godziny
1 Zawadzkie - lokal znajdujący się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej,
przy  ul. Dębowej 11 (lokal oznaczony numerem A8).
Poniedziałek 13:00 - 17:00
13:30 - 17:30*
* w miesiące nieparzyste tj. styczeń,
marzec, maj, lipiec,
wrzesień, listopad
2 Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Powiatowego  w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)
Wtorek 14:00 - 18:00
3 Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Powiatowego  w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)
Środa 14:00 - 18:00
4 Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Powiatowego  w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)
Czwartek 14:00 - 18:00
5 Strzelce Opolskie - budynek Starostwa Powiatowego  w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2 (lokal oznaczony nr 7 - parter)
Piątek 14:00 - 18:00

 

Wersja XML