Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkty skupu odpadów - nowe obowiązki sprawozdawcze

W związku ze zmianą przepisów i nowym obowiązkiem sprawozdawczym dla punktów skupu odpadów tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne przypominamy o sprawozdaniu na którego złożenie termin mija 31 stycznia 2019 r.

PDFRozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.pdf (717,67KB)
DOCXObowiązki-sprawozdawcze-przypomienie.docx (373,08KB)
 

Wersja XML