Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Policja

 LogoMale.jpeg Policja Ujazd

Dzielnicowy ma za zadanie pomagać, chronić i służyć pomocą.

Jest to policjant pierwszego kontaktu, bo to on – jako pierwszy – ma bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Możesz się do niego zwrócić, nie tylko zgłaszając przestępstwo lub wykroczenie ale także z prośbą o radę albo niektóre informacje prawne.
Dzielnicowy zna lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zajmuje się także problemami związanymi z przemocą w rodzinie, chuligaństwem. Służy wsparciem ofiarom przestępstw. Nie pozostawia swoich podopiecznych bez pomocy, często po zakończeniu sprawy interesuje się ich dalszym losem. Jest realizatorem programów profilaktycznych dla młodzieży dotkniętej przemocą. W szkołach prowadzi pogadanki. Jest do dyspozycji pedagogów szkolnych, uczniów i ich rodzin. 
Dzielnicowy to policjant, który czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców. Czy go znamy, czy kiedyś go spotkaliśmy, czy kiedykolwiek był nam potrzebny? Wśród nas są tacy, którzy jego pomoc będą wspominali przez całe życie.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych, którzy pełnią służbę w twoim rejonie.

REWIR DZIENICOWYCH GMINA UJAZD

Szabat Roman_A.jpeg

aspirant Roman Szabat tel. 77/4637077 lub 77/4621903

Rejon służbowy nr 16 obejmuje swoim nadzorem miejscowości:

Jaryszów, Nogowczyce, Sieroniowice, Grzeboszowice,Balcarzowice, Niezdrowice oraz miejscowość Ujazd
 

Dombrowski Adrian_A.jpeg

starszy posterunkowy Adrian Dombrowski tel. 77/4637077 lub 77/4621903

Rejon służbowy nr 15 obejmuje swoim nadzorem miejscowości:

Stary Ujazd, Ujazd Ferdynand, Zimna Wódka, Olszowa, Klucz, Buczki
 

 

Wersja XML