Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa- Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

 

Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa

Gmina Ujazd w okresie od 08.2018 r. do 12.2018 r. zrealizowała inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa” w ramach  Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Wartość całkowita projektu wyniosła 1.846.162,17 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Gminie Ujazd przyznano dotację celową w wysokości 1.476.929,74 z zł, co stanowi 80 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa dróg gminnych, ul. Irlandzkiej i odcinka ul. Francuskiej w SAG Olszowa. Na obu ulicach wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokość jezdni 6,0m, za wyjątkiem odcinka ul. Irlandzkiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Europejską) do km 0+430 (skrzyżowanie z drogą gminną 105783 0), gdzie jezdnię poszerzono do 7,0m. Na całej długości dróg, w celu zapobiegania załamaniom krawędzi jezdni, wykonano ograniczenie krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym oporowym. Na powierzchni 131,88m2 przebudowano chodnik z kostki betonowej. Efektem rzeczowym jest przebudowa 1,7415 km dróg gminnych, oraz 0,066 km przebudowanego chodnika. Efektem jest także zmiana kategorii drogi z KR3 na KR5. Dzięki inwestycji poprawiła się dostępność do terenów inwestycyjnych o powierzchni 550 ha.

Wersja XML