Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazanie własności nieruchomości Cmentarza Żydowskiego na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP

Przekazanie własności nieruchomości Cmentarza Żydowskiego na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP

W dniu 08-03-2010 została zawarta ugoda pomiędzy Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich Rzeczyposlpolitej Polskiej a Gminą Ujazd, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ujazd w sprawie przekazania nieruchomości gminnej (tj. stary Cmentarz Żydowski położony na terenie wsi Niezdrowice). Ugodę podpisano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 36/38.

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

  

Wersja XML