Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd

Hubert Ibrom
Burmistrz Ujazdu
pokój: 106
tel. +48 77 404 87 50
e-mail: 

Katarzyna Tomczyk
Zastępca Burmistrza Ujazdu
pokój: 103
tel. +48 77 404 87 50
e-mail: 

Danuta Ogaza
Sekretarz Gminy
pokój: 108
tel. +48 77 404 87 50
e-mail: 

Longina Napieracz
Skarbnik
pokój: 110
tel. +48 77 404 87 50
e-mail: 

Wersja XML