Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca partnerska

Gminę Ujazd w większości zamieszkują Ślązacy i Mniejszość Niemiecka. W związku z powyższym władze Gminy wspólnie z Zarządem TSKN czynią starania o pozyskanie partnerskiej gminy z Niemiec, z którą można byłoby prowadzić wymianę na niwie kultury, oświaty i sportu. Władze Gminy otwarte są również na wszelkie inne formy współpracy, które mogłyby przynieść obopólne korzyści.

 

 

Od maja 1999 r. rozwija się natomiast partnerstwo społeczności parafialnych Ujazdu i niemieckiej parafii Nusplingen, wtedy to właśnie, podczas wizyty niemieckich gości w Ujeździe, została zawarta umowa o ich partnerstwie, podpisana przez ks. proboszcza Wernera Szygulę i ks. proboszcza Gebharda Streichera

W czasie Dni Ziemi Ujazdowskiej 2001 w dniach 30.06-1.07 2001r. została podpisana umowa o partnerstwie pomiędzy gminami Ujazd i Nusplingen.

kliknij miniatury zdjęć, aby powiększyć:
 

 
Podpisanie aktu partnerstwa z niemiecką gminą Nusplingen - Land BadenWurttemberg
Ujazd dnia 1 lipca 2001

 

kliknij miniatury zdjęć, aby powiększyć:
 

 
Podpisanie aktu partnerstwa z niemiecką gminą Lobenstein - Land Turyngia
Lobenstain dnia 22 sierpnia 2004

 

 kliknij miniatury zdjęć, aby powiększyć:
 

 
Podpisanie aktu partnerstwa z czeską gminą Břidličná
Ujazd, dnia 5 września 2006
Břidličná, dnia 22 września 2006

 

Wersja XML