Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego

PDF2019 cześć m. Ujazd IV.29.2019.pdf
PDFRozstrzygniecie nadzorcze.pdf
PDFzałącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu w całości.pdf
 

Wersja XML