Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ceny wody i ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe informuje, że z dniem 25.05.2020 r. zmienia się cena wody i ścieków. Zgodnie z zatwierdzoną taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujazd cena wody wynosi: 3,30 zł/netto, cena ścieków wynosi: 6,26 zł/netto.

Wersja XML