Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ujazd

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U z 2014r. poz. 1490) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U z 2018r. poz. 2204)

o g ł a s z a :

I przetarg ustny nieograniczony  
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ujazd.

PDFOgłoszenie o I przetargu.pdf
 

Wersja XML