Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dotyczący przeglądów okresowych instalacji gazowych

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi dotyczący kontroli okresowej, co najmniej raz w roku polegającej na  sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych - PDFS25C-919072509200.pdf (154,43KB)
 

Wersja XML