Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzanie kryzysowe

TELEFONY KONTAKTOWE
W SYTUACJI ZAISTNIENIA ZDARZENIA KRYZYSOWEGO
NA OBSZARZE GMINY UJAZD:

- Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch
   tel. kontaktowy 077-4048750, fax 077-4048763, 605064674

- Sekretarz Gminy Roman Więcek 
   tel. kontaktowy 077-4048750, fax 077-4048763

Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
 

 1. Kierownik Referatu Irena Tiszbierek
  tel. kontaktowy służbowy  077-4048760
 2. Inspektor Urszula Stypa
  tel. kontaktowy służbowy  077-4048759
 3. Podinspektor Katarzyna Ciołczyk
  tel. kontaktowy służbowy 077-4048759

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Skargi 1, 47-143 Ujazd
tel. kontaktowy służbowy 077-4637050, 077-4637058

Pogotowie Wodociącowo-Kanalizacyjne i Oczyszczalnia Ścieków w Ujeździe
ul. Powstańców Śl.
tel. kontaktowy służbowy  077-4637911 (Telefon czynny całą dobę)

POGOTOWE ENERGETYCZNE NR TEL. 991

POLICJA NR TEL. 997

STRAŻ POŻARNA NR TEL. 998

POGOTOWIE RATUNKOWE NR TEL. 999

TELEFON ALARMOWY NR TEL. 112

 

Wersja XML