Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat - ujęcie wody w Ujeździe

Komunikat

W związku z awarią ujęcia wody wyznacza się następujące punkty czerpania wody w Ujeździe

Do celów sanitarnych:

Do celów spożywczych woda wydawana będzie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ujeździe.

Dodatkowo w godzinach 15:00 do 18:00 będzie można pobierać wodę do celów sanitarnych z hydrantu przy Remizie Strażackiej w Starym Ujeździe.

Komunikat obowiązuje do odwołania!

Wersja XML