Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie projektu - "Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową"

Dofinansowanie projektu – „Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową” ue.jpeg

W dniu 29 maja 2009 r. podpisana została umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa i Burmistrzem Ujazdu na dofinansowanie projektu "Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w Infrastrukturę drogową" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wynosi 8 702 470,23 zł, w tym dofinansowanie RPO WO 2007-2013 - 7 397 099,69 zł.

IMG_49072.jpeg

Wersja XML