Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem

Brak opisu obrazka

Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem.” Operacja mająca na celu zapewnienie warunków do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i integracyjnych dzięki budowie świetlicy wiejskiej w Nogowczycach oraz utworzeniu 2 nowych miejsc pracy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” działania „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Wartość dofinansowania wynosi 443 843 zł, tj. do 63.63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wersja XML