Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje stałe

 

Komisja Rewizyjna

 1. Matuszek Barbara – przewodnicząca
 2. Bednarek Sebastian
 3. Michalska Małgorzata
 4. Trusz Agata
 5. Tiszbierek Sandra

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Tiszbierek Sandra – przewodnicząca
 2. Bednarek Sebastian
 3. Głowania Kamil
 4. Olesz Grzegorz
 5. Szarf Monika

Komisja Kultury, Oświaty, Spraw Społecznych

 1. Głowania Kamil - przewodniczący
 2. Grabiec Andrzej
 3. Michalski Paweł
 4. Muskała Rajmund
 5. Sobota Teresa
 6. Stanek Dorota

Komisja Budżetu, Finansów i Gospodarki

 1. Stanek Dorota – przewodnicząca
 2. Duk Józef
 3. Grabiec Andrzej
 4. Michalski Paweł
 5. Muskała Rajmund
 6. Trusz Agata

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 1. Sobota Teresa – przewodniczący
 2. Duk Józef
 3. Matuszek Barbara
 4. Michalska Małgorzata
 5. Olesz Grzegorz
 6. Szarf Monika
Wersja XML