Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Ujazd realizuje projekt pn.: Utworzenie Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

 Brak opisu obrazka  Brak opisu obrazka  Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

   
Gmina Ujazd realizuje projekt pn.: „Utworzenie Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.”
 
 
Projekt w wysokości 2 082 867 ,88 PLN w 85% jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – „inwestujemy w twoją przyszłość”

Cele projektu i jego wpływ na otoczenie:

Produktami projektu są:
Rezultatami projektu są:
 • całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów – 3
 • całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy – 3
 • liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorze – 6
 • liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu – 2
Dzięki inwestycji zakłada się, że odpowiednio do warunków lokalowych, w powstałym Inkubatorze, utworzonych miejsc pracy do prowadzenia swojej działalności będzie posiadało 6 firm, które będą funkcjonowały w UIP przez okres tzw. „Inkubacji” i rozwoju – ustalony w regulaminie funkcjonowania. Misją UIP będzie pomoc nowym firmom z sektora MSP w osiągnięciu pozycji na rynku i ukierunkowaniu np. na współpracę z firmami funkcjonującymi na terenie gminy Ujazd i SAG, które po okresie „Inkubacji” w przyszłości mogłyby uzupełniać i rozwijać Strefę Aktywności Gospodarczej. Kolejnymi odbiorcami projektu – to pracownicy UIP, świadczący usługi dla firm – klientów, ale i również firm spoza inkubatora poszukujące merytorycznego wsparcia poprzez szkolenia, konsultacje i udział w spotkaniach informacyjnych. Przewiduje się, iż nowopowstała spółka liczyć będzie 3 osoby. Zakłada się, że UIP będzie obsługiwał podmioty zlokalizowane w SAG.
Wersja XML