Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe

12.03.2020 r.

KOMUNIKAT
 
Mając na celu minimalizację ryzyka, w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym regionie ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 w dniu dzisiejszym podjąłem decyzję o odwołaniu wszystkich zaplanowanych na miesiąc marzec Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe.
Jednocześnie informuję, że zaplanowana na dzień 23 marca 2020 r. Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 marca 2020 r. tylko w przypadku pilnych tematów jednak bez udziału publiczności i gości. Ograniczając skład obecnych na sali posiedzeń na Sesji chcę zredukować do minimum ryzyko zakażenia. Przebieg sesji będzie można jak zwykle obserwować na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce Transmisje z obrad Rady Miejskiej. W związku z zaistniałą sytuacją o ewentualnych nowych decyzjach dotyczących pracy Rady będę informował Państwa w możliwie szybkim terminie.
Zawieszam również do odwołania moje dyżury w Urzędzie. Wszystkie pilne sprawy proszę kierować drogą telefoniczną bądź mailową do Biura Rady w godzinach pracy Urzędu. Za zaistniałe utrudnienia przepraszam.
 
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe
Tomasz Cichoń
Wersja XML